PÁMANIULAT KULITAN 101: “YAMUT”

“Yamut” © Remar Paulo E. Quiambao, 2013.

“Yamut” © Remar Paulo E. Quiambao, 2013.

“Yamut”, sinúlat neng Remar Paulo E. Quiambao ning lakambalén ning Ángeles, Kapampángan, 21 ya ing Pebreru, 2013.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Yamut” (root), written by Remar Paulo E. Quiambao of Ángeles City, Pampanga, 21st of February, 2013.