…úling cool ka nûng mag-KAPAMPÁNGAN ka!

"…úling cool ka nûng mag-KAPAMPÁNGAN ka!" © Satcheil Amamangpang, 2013.

“…úling cool ka nûng mag-KAPAMPÁNGAN ka!” © Satcheil Amamangpang, 2013.

 

Advertisements

Legislate KAPAMPANGAN as the OFFICIAL LANGUAGE of the Province of Pampanga and its Municipalities!

Makitalamítan!

Makibálû!

Makiágum!

Ipákit mu ing kékang lugud king Amánu ta’ng Sísuan!

Ipabatas tá né ing Kapampángan anting Amánung Basal ning Lalauígan Kapampángan!

Oyini ing FB Group na ning kasangkánan!

http://www.facebook.com/groups/540724595949962/