PÁMANIÚLAT KULITAN 101: “GATPANÁPUN”

"Gatpanápun"  © 2013 by Jayvie Aboyme.

“Gatpanápun” © 2013 by Jayvie Aboyme.

“Gatpanápun”, kinulit neng Jayvie Suási Abóyme ning balén ning Apálit, Kapampángan, a-26 ya ing Setiembre, 2013.

=============================================================

“Gatpanápun” (Afternoon), written by Jayvie Suási Abóyme of Apalit, Pampanga, 26th of September,