…úling cool ka nûng mag-KAPAMPÁNGAN ka!

"…úling cool ka nûng mag-KAPAMPÁNGAN ka!" © Satcheil Amamangpang, 2013.

“…úling cool ka nûng mag-KAPAMPÁNGAN ka!” © Satcheil Amamangpang, 2013.

 

Advertisements