PÁMANIÚLAT KULITAN 101: “KAMBUBÚLAG”

"KAMBUBÚLAG" (c) 2013 by Jayvie Aboyme

“KAMBUBÚLAG” (c) 2013 by Jayvie Aboyme

“Kambubúlag”, kinulit neng Jayvie Suási Abóyme ning balén ning Apálit, Kapampángan, kapamílatan ning ‘sumi-e’ [墨絵].  4 ya ing Agósto, 2013

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Kambubúlag” (moth), written by Jayvie S. Aboyme of Apálit, Pampanga, through ‘sumi-e’ [墨絵] art. 4th of August, 2013.